Προβολή 1 ως 10 (από 14)12»
ΟΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ P/N: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
QIC Travan Tape HP Colorado 2.5-5GB
Hewlett Packard
QIC Travan Tape HP Tr5 10-20GB
Hewlett Packard
QIC Travan Tape HP Tr5 10-20GB Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος Colorado 20GB/Superstore T20
LT04 Tape HP 800GB-1.6TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT04 Tape HP 800GB-1.6TB (Ultrium) Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks LTO-3 Ultrium 960 LTO-4 Ultrium 1840/1760/MSL LTO Ultrium Tape Library Family 3/ESL/EMS LTO Ultrium Tape Library Family3
LT05 Tape HP 3TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT06 Tape HP 6,25TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT07 Tape HP 15TB (Ultrium)
Hewlett Packard
AIT-2 Tape HP 50-100GB
Hewlett Packard
AIT-2 Tape HP 50-100GB Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks AIT 50GB Tape Drive/StorageWorks AIT 100GB Tape Drive/StorageWorks SSL2020 AIT Mini Libraries
AIT-3 Tape HP 100-200GB
Hewlett Packard
AIT-3 Tape HP 100-200GB Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks AIT 100GB Tape Drive
LTO-2 Label HP BarCode Pack 100T
Hewlett Packard
LTO-2 Label HP BarCode Pack 100T Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks MSL LTO Ultrium Tape Library Family 3/ESL/EMS LTO Ultrium Tape Library Family3
SDLT-1 Label HP BarCode Pack
Hewlett Packard
SDLT-1 Label HP BarCode Pack Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks SDLT Autoloader 1/16/StorageWorks MSL SDLT Tape Library Family3/StorageWorks ESL DLT/SDLT Library Family3/StorageWorks E-Series SDLT&SDLT II Tape Library Family3/StorageWorks SSL1016 Tape Autoloader
Προβολή 1 ως 10 (από 14)12»