ΦΙΛΤΡΑ 
Κατηγορία(Όλα)DVDR-WDVDR
Ποσότητα(Όλα)5102550100
Συσκευασία(Όλα)Jewel CaseSpindle
Τύπος(Όλα)+R+RW-R
Χρόνος(Όλα)120240
Χωρητικότητα(Όλα)4.7GB8.5GB