ΦΙΛΤΡΑ 
Κατηγορία(Όλα)BLUE RAYDVDR-WDVDR
Ποσότητα(Όλα)5102550100
Συσκευασία(Όλα)Jewel CaseSpindle
Τύπος(Όλα)+R+RW-R-RW
Χρόνος(Όλα)120240
Χωρητικότητα(Όλα)128GB256GB64GB