Κορυφαία Fujitsu Image Scanners από την Ιάσων Πληροφορική!

Αξιόπιστη και αποδοτική, ψηφιοποίηση , οργάνωση και διαμοιρασμός εγγράφων. Τα κορυφαία επαγγελματικά scanners της Fujitsu διαθέσιμα από την Ιάσων Πληροφορική.
Βασικά χαρακτηριστικά συσκευών:
Υψηλές Προδιαγραφές: • αξιοπιστία • ταχύτητα

Ευέλικτη Συνδεσιμότητα: • USB • Ethernet • Wi-Fi

Προηγμένη Σάρωση: • Auto feed • Duplex

Εξελιγμένο Software: • Edit • OCR • Share