ΟΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ P/N: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
LT04 Tape HP 800GB-1.6TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT04 Tape HP 800GB-1.6TB (Ultrium) Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks LTO-3 Ultrium 960 LTO-4 Ultrium 1840/1760/MSL LTO Ultrium Tape Library Family 3/ESL/EMS LTO Ultrium Tape Library Family3
LT05 Tape HP 3TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT06 Tape HP 6,25TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LT07 Tape HP 15TB (Ultrium)
Hewlett Packard
LTO-4 RW Label HP BarCode Pack
Hewlett Packard
LTO-4 RW Label HP BarCode Pack Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος StorageWorks MSL LTO Ultrium Tape Library Family 3/ESL/EMS LTO Ultrium Tape Library Family3
LTO-5 RW Label HP BarCode Pack
Hewlett Packard
LTO-5 RW Label HP BarCode Pack Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος
HPE LTO-5 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2011A)
LTO-6 RW Label HP BarCode Pack
Hewlett Packard
LTO-6 RW Label HP BarCode Pack Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος (100) data labels

HPE LTO-6 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2013A)
LTO-7 RW Label HP BarCode Pack
Hewlett Packard
LTO-7 RW Label HP BarCode Pack Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος (100) data labels and (10) cleaning labels
Each HPE label pack of consecutively numbered bar codes contains 100 data labels and 10 cleaning cartridge labels
HPE LTO-7 Ultrium RW Bar Code Label Pack (Q2014A)
HPE LTO-8 Ultrium 30TB RW Data Cartridge
Hewlett Packard