ΦΙΛΤΡΑ 
ΟΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ P/N: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
MO Disk 5.25" HP Re-RWritable 9.1Gb
Hewlett Packard
MO Disk 5.25" HP Re-RWritable 9.1Gb Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος 9.1 GB multifunction Optical Drive/Superstore 14X Optical Family/StorageWorks Optical 1900uX/7100uX UDO and MO MiXed Drive JukeboXes
MO Disk 5.25" HP WriteOnceReadMany (WORM) 8.6Gb 2048bps
Hewlett Packard
MO Disk 5.25" HP WriteOnceReadMany (WORM) 8.6Gb 2048bps Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το είδος 9.1 GB multifunction Optical Drive/Superstore 14X Optical Family/StorageWorks Optical 1900uX/7100uX UDO and MO MiXed Drive JukeboXes